SPMZ

 

je zkratka Sdružení přátel morálního zákona. Současně je i zkratkou pro malé vydavatelství Světlo pravdy morálního Zákona, které slouží cílům tohoto občanského sdružení. Nabídka - literatura, viz. č.25

Hlavní cíle SPMZ:

Primární, tj. názorová prevence proti scestnému vývoji člověka i demokracie.
Přizpůsobení občanské výchovy na školách a osvěty v médiích ideologii čisté demokracie (IČIDE).
Odstranit názorový rozpor mezi Východem a Západem na existenci reinkarnace.Od 1.9.2008 se stránky přesunují na adresu: www.cz-eu.eu

INFORMACE O CESTĚ ZÁKONA A IČIDE

Velikost písma jednotlivých textů můžete zvětšit, nebo zmenšit klávesami CTRL +, CTRL -

1. SPMZ propaguje cestu zákona, která je opakem materialismu, ateismu, teroru a tmy
2. Ideologie čisté demokracie (IČIDE) a ideologie Ježíšova jsou totožné
3. Bez reinkarnace by nebyl možný vývoj jednotlivce během sedmi kosmických dní
4. Moudrost je totožná s cestou Zákona
5. Láska a sex jsou dva různé pojmy!
6. O kvalitě každé ideologie rozhoduje její pilíř - morálka
7. Demokraté a svévolníci v žalmech a příslovích
8. Výpisky o umění
9. Některé pravdy, které mohou překážet vstupu světla do hlav lidí
10. Časový plán vývoje lidstva
11. Názory podporující vstup světla do hlav lidí
12. Demokracie a svoboda
13. Bůh a láska
14. Antidemokratické tendence
15. Myšlení
16. Výchova k demokracii
17. Návrhová petice na zajištění vzorové příručky o podstatě demokratické
     ideologie ministerstvem školství a ministerstvem kultury
18. Vánoce 2006
19. J.A.Komenský o vztahu fyzického těla a ducha
20. Prohlášení k 50. výročí EU
21. O reinkarnaci
22. Moudrost morálního zákona
23. Jedení masa překáží lidem, aby žili v souladu s přírodou, vesmírem
     a jejich zákony
24. Sedm základních principů vzorového světového názoru demokracie
25. Publikace vydané SPMZ
26. Demokracie - co to je? - Dopis poslancům a senátorům Parlamentu ČR
27. L. N. Tolstoj, Kruh četby, dva svazky (Jan Laichter, Praha 1913, 2. vydání.)
     Ukázky ze čtení pro každý den v roce
28. Demokracie - co to je? - Dopis poslancům Parlamentu EU
29. Alexis Carrel, Člověk, tvor neznámý
30. Úryvky z článků Petra Koudelky v Týdeníku ROZHLAS (dále jen TR)
31. Úryvky z projevů kandidátů před volbou na prezidenta České republiky
     v únoru 2008
32. O demokratech v Bibli
33. Úvod k šesti publikacím SPMZ o demokracii, tj. svobodě
34. SPMZ
35. Svoboda projevu v článku 17 Listiny základních práv a svobod č. 2/1993 Sb.
     a v trestním zákoně č. 140/1961 Sb. § 231
36. Schválení Lisabonské smlouvy Senátem České republiky
37. Tři výroky o svobodě a demokracii
38. Živé hodnoty Masarykova Československa
39. Etika Bible
40. Z poznámek Ivana Hoffmana v novinách DENÍK
41. O toleranci, ukázky z knížky známého cestovatele Jiřího Hanzelky,
     nakladatelství Primus, Praha 1999
42. Čtyři demokratické pilíře
43. O morálce trhu
44. Různé
45. Otevření duchovního oka - Ukázky ze stejnojmenné knížky Josefa Staňka a
     Jany Brzobohaté (Agape, Brno 2001)
46. Máme ještě šanci? Kam kráčí naše civilizace?
47. Z názorů v Týdeníku ROZHLAS č. 50/2009
48. Inventura demokracie
49. MUDr. Ctibor Bezděk: Etikoterapie - léčení mravností. Záhada života a smrti
50. Úvod k brožuře SPMZ: Příspěvek k revoluci hlav a srdcí
51. Myšlenky Sai Baby na každý den - ukázky z knížky Sai Baby Zlatá brána
52. 195 miliard, komentář I. Hoffmana - v DENÍKU ze 4.1.2010
53. Pilulky podporující rozvoj morálního zdraví od L. N. Tolstého z jeho knihy
     Kruh četby,
dva svazky (J. Laichter, Praha 1913, 2. vydání.)
54. Nový trestní zákon č. 40/2009 Sb. o sexuálních deliktech - platný od 1.1.2010
55. Korán a Sedm principů filadelfické kultury
56. Z názorů bývalého komisaře EU Vladimíra Špidly v Právu z 15.2.2010
57. Mahátma Gándhí: O pravdě
58. Praha - duchovní centrum světa?
59. Simplicius Simplicisismus
60. Duchovní názory Almy Excelsior pro 6. Filadelfickou kulturu
61. Ukázky z knížky Petera Russella OD VĚDY K BOHU - Fyzikova cesta do
     mysteria vědomí
62. Etikoterapie - MUDr. Vladimír Vogeltanzn viz ww.etikoterapie.com
63. Co je cílem těchto textů?
64. Do škol přichází etická výchova
65. Sedm základních a neměnných proncipů lidského vývoje
66. O živé vodě a jejím zdroji
67. Udělali chybu zákonodárci, nebo pan prezident?
68. O mravní výchově
69. Sliby v ČR a komisaře EK v EU
70. Výchova je důležitější než vzdělávání
71. Poznámky k názoru, že Lid je zdrojem veškeré státní moci
72. Aktuální poznámky ke kultivaci lidské psychiky
73. O rozdílu mezi buddhismem a křesťanstvím (Alma Excelsior)
74. O kultuře a kulturnosti
75. O korupci, důležité součásti amorality
76. Allen Carr Snadná cesta k ideální váze
77. Překyselení fyzického těla patří k nejnebezpečnějším současným civilizačním
     chorobám
78. Dr. Norman W. Walker, Omládněte
79. Ekonom Pavel Kohout v TR č. 47 - Večeře s NERVem
80. Výběr z knihy SLOVNÍK MYŠLENEK
81. Životopis Almy Excelsior (1887-1956)
82. Z materialistických názorů
83. Z projevu Václava Havla před lednovou volbou v r. 1998 na funkci prezidenta
84. Kauza Drobil z konce roku 2010
85. Tři pojmy, které nejvíce ovlivňují osudy lidí, rodin, států a národů
86. Korán o stezce vzhůru vedoucí a o vztahu islámu k jiným církvím
87. Mistr Jan Hus a Jednota bratrská
88. Proč je vejce symbolem Velikonoc?
89. Pokud politika slouží finančním elitám, je ohrožena demokracie, v překladu
     vláda lidu
90. Výchovné minimum pro rodiče s dětmi
91. Manifest Veřejnost proti korupci (z 26. 5. 2011)
92. Sklízíme hořké plody (Dominik Duka arcibiskup pražský)
93. Jak to vidí Táňa Fischerová - 21. 6. 2011 na Dvojce
94. Alma Excelsior o materialismu
95. Jiří Hanák - Pitomá otázka (Přepis sloupku Jiřího Hanáka v Právu ze dne
     4. 7. 2011.)
96. Jiří Pehe - Přehřátý politický papiňák (Přepis článku Jiřího Pehe v Právu ze dne
     4. 7. 2011)
97. Záměr SPMZ na zřízení nového NERVu, tj. Národní eticko-morální rady vlády
98. Ukázky z knihy ZÁKLADY P. Silvestr Braito O. P.
99. Ukázky z knihy Osud jako šance
   
100. Širk
101. Čí chleba jíš, toho píseň zpívej?
102. O záštitě primátora Prahy akci homosexuálů v Praze
103. Londýnský Tottenham zachvátilo násilí, vypalování a rabování. (Právo 8.8.2011)
      Nepokoje se rozšířily do dalších měst.
(Právo 10. 8. 2011)
104. Tajemství svobody
105. Čím lepší je morální zdraví společnosti, tím lepší je její demokracie, tj.
      opravdová svoboda
106. Perly Moudrosti pro jiné životy a spirituality
107. I současná globální finanční a ekonomická krize v EU je zákonitým následkem
      dlouhodobého nedodržování norem přírodního morálního Zákona bankami,
      ekonomy, politiky i řadovými občany
108. Z projevu prezidenta republiky Václava Klause k 28. říjnu 2011
109. Smysl a cíl života
110. Proč morální výchova není prioritou státní moci?
111. Smrtí nekončí život člověka, smrtí končí jen život jeho fyzického těla
112. Jak to vidí Tomáš Halík - 16.5.2012
113. Jen nevýlučná, tj. nadstranická ideologie je ideologií demokracie
114. Má-li demokracie nedostatky, musíme překonávat ty nedostatky, ale
      nepřekonávat demokracii. (T. G. Masaryk)
115. Poctivé státy a poctiví občané se bez poctivé morálky neobejdou
116. O první celosvětové ekonomické krizi, která začala v roce 1929 v USA
117. Výpisky z tisku a další moudré výroky
118. Ukázky z názorů J. A. Komenského (1592-1670), Učitele národů
119. Nedodržování Zákona – hlavní zdroj všech krizí ve vývoji říše lidské
120. Návrh na výměnu neúspěšného systému politických stran systémem odborníků
      pro jednotlivá ministerstva
121. Ukázky z knihy Vladimíra Syrovátky Život je, když…
122. O demokracii, totalitě a smyslu života lidí na Zemi
123. O Zákonu a jeho obsahu
124. Pravice a levice v politice
125. O počátku šesté filadelfické kultury
126. O vztahu mravnosti a náboženství
127. Ekonomika a její cíle souvisejí s morálním zdravím společnosti
128. O stranictví, materialismu a demokracii
129. Spisovatel Karel Čapek, odpůrce stranictví
130. Jak vzniklo slovo demokracie?
131. Náš vesmír

SPMZ • Nádražní 28 • 783 13 Štěpánov u Olomouce • tel.: 585 386 025
www.spmz-cesta-zakona.info
Spuštěno
5.9.2005