1. DEMOKRACJA – CO TO JEST?
2. Wyjątki z myśli J.A. Komeniusza, nauczyciela narodów
3. O reinkarnacji
4. WSTĘP do broszury ŚWIATŁO I CIEMNOŚCI
5. MĄDROŚĆ PRAWA MORALNEGO
6. Spożywanie mięsa przeszkadza ludziom w życiu w zgodzie z przyrodą, kosmosem i ich prawami
7. Myśli o sztuce
8. SIEDEM PODSTAWOWYCH ZASAD ROZWOJU LUDZKOśCI
9. Wstęp do sześciu publikacji SPMZ o demokracji, tj. wolności
10. ETYKA BIBLII
11. Tabletki wspomagające rozwój zdrowia moralnego od L. N. Tołstoja z jego książki „Kruh četby“
12. Poglądy duchowe Almy Excelsior dla 6. Kultury Filadelfijskiej
13. Fragmenty z książki Petera Russella „Od nauki do Boga. Podróż fizyka do Misterium Stworzenia“ („Od vědy k Bohu. Fyzikova cesta do mysteria vědomí“, Dybbuk, Praha 2008
14. Jaki cel mają przedstawione teksty?
15. Wychowanie jest ważniejsze niż kształcenie
16. TRZY POJĘCIA, KTÓRE SZCZEGÓLNIE WPŁYWAJĄ NA ROZWÓJ I LOSY LUDZI, RODZIN, PAŃSTW I NARODÓW
17. Alma Excelsior o materialiźmie
18. Czyj chleb jesz, tego piosenkę śpiewaj!
19. TAJEMNICA WOLNOŚCI
20. Fragmenty opublikowanych już wcześniej przez Fr. Venzarę prawd wychowawczych
21. ŚMIERĆ NIE KOŃCZY ŻYCIA CZŁOWIEKA, ŚMIERĆ JEST TYLKO KOŃCEM JEGO FIZYCZNEGO CIAŁA
22. Nieprzestrzeganie Prawa – główne źródło wszystkich kryzysów w rozwoju ludzkiej rzeszy
23. O Prawie i jego treści
24. O demokracji, totalitaryzmie i sensie życia ludzi na Ziemi
25. O przeniesieniu Filadelfii z USA do Europy Środkowej
26. Gospodarka i jej cele są w związku z zdrowiem moralnym społeczeństwa
Cтарт / Start: 1.3.2007
Oригинал / Original: www.spmz.info
SPMZ • Nádražní 28, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Czech republic

IBAN: CZ81 0300 000 0002 5734 6517
BIC: CEKOCZPP

thank you for your support!